Застрахователни обезщетения

  • Консултации, извън процесуално представителство и процесуално представителство по граждански и наказателни дела на лица пострадали от ПТП
  • Комплектоване и предявяване на преденции пред застрахователни компании, Гаранционен фонд, бюро „Зелена карта” и застрахователни компании извън страната
  • Консултации, извън процесуално представителство и процесуално представителство по граждански дела на лица пострадали от трудови злополуки 
  • Консултации, извън процесуално представителство и процесуално представителство по граждански дела за уреждане на претенции по получаване на застрахователни обезщетения по всички видове застраховки 

Натрупания процесуален и извън процесуален опит в сферата на уреждане на претенции по застрахователни обезщетения ни дава възможност да постигаме максимални обезщетения за нашите клиенти и в пълна степен да защитаваме техните интереси.